เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ไซต์ของเราช่วยให้คุณเข้าถึงการประเมินทางคลินิกออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบสั่งยาส่วนตัวและการจัดหายา (“ยาที่กำหนด") ถึงคุณ.

ข้อกำหนดเหล่านี้ยังควบคุมความเป็นเจ้าของและการใช้วัสดุ เอกสาร และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของเราหรือผู้ร่วมงานของเรา (“วัสดุ")

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (รวมถึงยาที่กำหนด) หรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา (“สั่งซื้อ“) คุณจะถูกขอให้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเว็บไซต์ของเรา

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
  1. เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์บุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือก (“แอสโซซิ“) รวมถึงแพทย์ทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนแล้ว (“จีพีเอส“) และเภสัชกร (“เภสัชกร“) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง คุณควรตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 2. ติดต่อเรา
  1. วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อเราคือทางอีเมล คุณยังสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ โปรดระบุหมายเลขคำสั่งซื้อหรือรายละเอียดบัญชีเพื่อช่วยให้เราสามารถระบุตัวคุณได้
  2. ในกรณีที่มีการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้ถึงการสื่อสารที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้รวมถึงการสื่อสารที่ทำโดยเราหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางข้อความบนหน้าจอ การแจ้งเตือน ฟิลด์พร้อมท์ หรือการสื่อสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มอบให้คุณผ่านทางไซต์ของเรา หรือทางอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อสื่อสารกับคุณ บทบัญญัติของข้อนี้จะไม่นำไปใช้กับข้อกำหนดของการบริการของเอกสารใด ๆ ในกระบวนการทางกฎหมาย
 3. การสื่อสารและความปลอดภัย
  1. โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ แสดงว่าคุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ และในการดำเนินการดังกล่าว คุณถือว่ายินยอมให้รับการสื่อสารจากเราหรือผู้ร่วมงานของเราทางอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล การแจ้งเตือน การแจ้งเตือน การแจ้ง การเปิดเผย และฟิลด์ข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงว่าการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำกับคุณโดยเรานั้นเพียงพอที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ
  2. หากคุณเลือกหรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ คุณต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม
  3. เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านใด ๆ ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือจัดสรรโดยเรา ในเวลาใด ๆ หากในความเห็นที่สมเหตุสมผลของเราคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้
  4. หากคุณทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ [ป้องกันอีเมล].
 4. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราก่อนทำการสั่งซื้อ
  2. เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราและตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
  3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อ:
   1. ยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้บริการของ Onfido; ซึ่งไม่กระทบอันดับเครดิตของคุณ
   2. ช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่คุณได้
   3. อำนวยความสะดวกในการชำระเงินและการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
   4. ปรับปรุงและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราจัดหาให้;
   5. ปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานกำกับดูแลและ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด
   6. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลประจำของคุณ และ/หรือ
   7. เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและ/หรือความผิดทางอาญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. เราใช้บริการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของคุณ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากหลายแหล่ง รวมถึงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยงานอ้างอิงเครดิต การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราทำการตรวจสอบเหล่านี้ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้การตรวจสอบเหล่านี้ เราจะติดต่อคุณเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของคุณ
  5. คุณให้ความยินยอมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ สุขภาพของคุณ และยาที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่คุณเปิดเผยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินทางคลินิกทางออนไลน์เพื่อดูและแลกเปลี่ยนโดยและระหว่างเราและพนักงานและผู้ร่วมงานของเราตามวัตถุประสงค์ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับคุณ

ระบบกันสะเทือนและการสิ้นสุด

เราจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราว่ามีการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ผ่านการใช้งานไซต์ของเราหรือไม่ เมื่อมีการฝ่าฝืนนโยบายนี้ เราอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเรา และอาจส่งผลให้เราดำเนินการทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • การเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ของเราในทันที ชั่วคราวหรือถาวร
 • การลบการมีส่วนร่วมใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังไซต์ของเราโดยทันที ชั่วคราวหรือถาวร
 • คำเตือนถึงคุณ;
 • การดำเนินการทางกฎหมายกับคุณเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหลักการชดใช้ค่าเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) อันเป็นผลจากการละเมิด
 • การดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมกับคุณ และ/หรือ
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่เรารู้สึกว่าจำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

เราไม่รวมความรับผิดสำหรับการกระทำที่ตอบสนองต่อการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ คำตอบที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ไม่จำกัด และเราอาจดำเนินการอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสม

กลับไปด้านบน

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้