ไฮบริดกัญชาสายพันธุ์

ไฮบริดกัญชาสายพันธุ์

ซื้อสายพันธุ์กัญชาไฮบริดออนไลน์ในสหราชอาณาจักรและยุโรป สายพันธุ์ลูกผสมเป็นพันธุ์ที่มีระดับ Indica และ Sativa ใกล้เคียงกัน “สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก” เหล่านี้ สายพันธุ์ ให้ความสมดุลระหว่าง ประโยชน์ที่ได้รับ ของทั้งสองประเภท วัชพืชลูกผสมเป็นสิ่งที่ดีและบางครั้งก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า Sativa หรือ Indica บริสุทธิ์

แสดง 1-25 124 ผล